Glas ontweren (cementsluier verwijderen)

Glas ontweren is het verwijderen van cementsluier op glas. Cementsluier kan ontstaan tijdens de bouw, door rond stuivend cement of kalk. Ook kan de sluier ontstaan door bouwkundige gebreken, zoals scheuren in het metselwerk, slechte aansluitingen of lekkende dilatatievoegen. Cementsluier kan daarnaast ook ontstaan door overvloedige regenbelasting op gevels. Hierbij kan kalk en kiezelzuur uit cementvoegen of beton worden opgelost, wat de sluier tot gevolg heeft. Meestal wordt het vervangen van het raam gezien als enige oplossing, maar brengt dit hoge kosten met zich mee. Wij bieden een goedkopere oplossing door het cementsluier uit het glas te verwijderen.